• (057) 764-53-54
  • (067) 253-05-19
  • (068) 265-13-37
  • (066) 601-33-87
  • (099) 309-25-32
  • (063) 352-81-44

Звонить строго с 9 до 18 с понедельника по пятницу

nazad.png, 5,0kB
2018-09-12 16:00:58

В яких випадках рішення, прийняті загальними зборами учасників ТОВ можуть вважатися легітимними!


       06.02.2018 року Верховною Радою України був прийнятий Закон України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю» (далі-Закон), який набрав чинності. Цей Закон носить чимало змін, що стосуються діяльності юридичних осіб у найпоширенішій в України організаційно-правовій формі. Тому пропонуємо в цій статті розглянути найважливіше питання, яке виникає в учасників товариства, а саме: «В яких же випадках рішення, прийняті загальними зборами учасниками ТОВ можуть вважатися легітимними?»

1. Рішення, приймаються трьома чвертями голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань (ч. 2, ст. 34 Закону України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю»)

- внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;

- зміна розміру статутного капіталу товариства;

- прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства

2. Рішення загальних зборів учасників приймаються одностайно всіма учасниками товариства, які мають право голосу з відповідних питань (ч. 3, ст. 34 Закону України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю»)

- затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;

- перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;

- створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;

- прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника

3. Рішення загальних зборів учасників з усіх інших питань приймаються більшістю голосів усіх учасників товариства, які мають право голосу з відповідних питань (ч. 4, ст. 34 Закону України «Про товариство з обмеженою та додатковою відповідальністю»)

- визначення основних напрямів діяльності товариства;

- обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;

- обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;

- визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;

- затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;

- розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;

- прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.


   Примітка:
Відповідно до ч. 5, ст. 34 цього Закону, статутом товариства може встановлюватися інша кількість голосів учасників товариства (але не менше, ніж більшість голосів), необхідна для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів учасників, крім рішень, які відповідно до цього Закону приймаються одностайно. Відповідні положення можуть бути внесені до статуту, змінені або виключені з нього одностайним рішенням загальних зборів учасників, у яких взяли участь всі учасники товариства.

Також, звертаємо увагу учасників товариства, що новим Законом передбачено новий порядок щодо виходу учасників з товариства (ст. 24 цього Закону), а саме:

     1. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить менше 50 відсотків, може вийти з товариства у будь-який час без згоди інших учасників.

    2. Учасник товариства, частка якого у статутному капіталі товариства становить 50 або більше відсотків, може вийти з товариства за згодою інших учасників.

     Якщо Вам необхідно підготувати пакет документів для внесення відповідних змін до Статуту Товариства, до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або здійснити державну реєстрацію змін у Товаристві, то для вирішення цих питань, а також отримання іншої юридичної допомоги Ви можете звернутися до спеціалістів АО «ЛЄДАПРАВО»!

Помічник адвоката – Мірошніченко Анастасія Володимирівна

12.09.2018 р.

Обсуждение статьи: